NEUHEITEN
Jetzt keine Neuheiten
AUSFLÜGE
SCHNELL ÜBERSICHT AUSFLUG:

Kahnfahrt in Gebirgspässe
Kyjovský hrádek
Naučná ztezka přátelství
Panská skála (varhany)
Pohraniční opevnění
Glashütte Chřibská
Stollen sv. Jana Evangelisty
Vlčí deska
Výlet do Jetřichovic
Ausflug historisch mit dem Zug
Ausflug nach Prebischtor
Ausfugnach aussichtsturm Jedlová
Ausfugnach aussichtsturm Studenec

KAHNFAHRT IN GEBIRGSPÄSSE
Stille Klamm (Ticha souteska) – Früher Edmunds– oder Untere Klamm genannt, děr Felsencaňon des Flusses Kamenice, die letzte von den drei Klammen am Unterlauf des Flusses, sö. von Hřensko. Ihre Wände bilden steile, oft senkrechte Felsenwände, die in die Höhe von 50 m bis 150 m über der Wasserfläche hinausteigen, mit einem gut sichtbaren Quaderzerfall der Sandsteine, einige Sandsteinblöcke rutschten auf den Caňonboden runter, Ursprünglich gar nicht zugänglich, Ende des 19 Jhs. Begannen auf Befehl des Fürsten Edmund Clary-Aldringen kostspielige Umwandlungen, an denen 200 Arbeiter unter der Führung der italienischen Fachleute betailigt waren. Am 4.5.1890 wurde die Klamm feierlich geöfnet. In dem Abschnitt, wo die Felsen genau in das Wasser fallen, wird der Weg durch die Bootfahrt ersetzt. Der Zugang vom oberen Rand von Hřensko von der Brücke auf einem Pfad zuerst am linken, dann am rechten Kameniceufer unter den Felsenüberhängen mit drei Tunnels zu einer Schleuse, über der der untere Bootlandungsplatz liegt. Auf dem Wasser kann man noch einen weiteren Abschnitt in der Länge von 960 m zurücklegen, dann setzt ein Fussweg am linken Ufer zu Mezni mustek fort, woher man weiter in die Wilde Klamm (Divoka souteska) fahren oder auf den Stufen nach Mezna gelangen kann. Über der Klamm ragt eine Reihe der Felsen mit interessanten Felsgebilden empor, z.B. Skalni rodina (Felsenfamilie oder Strazce (Wächter).
>> zurück nach schnell übersicht <<


KYJOVSKÝ HRÁDEK
Kyjov - Kyjovský hrad Malá rekreační ves na říčce Křinici vznikla v polovině 17. století, kdy podnikavý tkadlec Kryštof Riedel postavil kolem panské pily u rybníka několik domků. Obec leží na začátku Kyjovského údolí, hlubokého kaňonu, který říčka vytvořila v křídových pískovcích. Západně od obce jsou na vysokém pískovcovém skalním ostrohu nad levým břehem Křinice zachovány nepatrné zbytky Kyjovského hradu, který je však podstatně starší, než dnešní ves. Je možné, že se nejedná o hrad, ale o původní osadu, která později zanikla. Její existence je někdy spojována s dávnou důlní činností, na kterou ukazují některá stará místní jména (Železná jáma, Zlatá díra, Zlatý potok) i dosud dochované stopy po dolování. Údajně se zde v minulosti rýžovalo i zlato. Kyjovský hrad je ve srovnání s ostatními hrádky v okolí nezvykle velký a jeho účel není dodnes jasný. Archeologický průzkum, provedený v 80. letech 20. století naznačil, že se jedná spíše o staré sídliště, které zaniklo ještě před svým dokončením. Možná, že je založili středověcí prospektoři, kteří se zde někdy v době kolem roku 1300 pokoušeli dolovat železnou rudu, a když poznali marnost svého úsilí, odešli jinam. Místo je dobře chráněno strmými skalními stěnami nad kaňonem Křinice a širokou průrvou je rozděleno na hlavní ostroh a větší zarovnanou plošinu, považovanou dříve za předhradí. Ta je na vnější straně ohraničena další mělkou skalní průrvou, v níž byly nalezeny pozůstatky staré pece. Zhruba uprostřed plošiny je čtvercová prohlubeň, která je někdy považována za cisternu, ale spíše jde o pozůstatek po nějaké stavbě. Skalní průrvou mezi plošinou a hlavním ostrohem sem z boční rokle vystupuje značená cesta a samotný ostroh je z průrvy přístupný vytesaným zalomeným schodištěm, které bylo zajištěno brankou. Z plošiny se do průrvy a ke schodišti scházelo protilehlou rozsedlinou. Na severním a západním okraji hlavního ostrohu jsou dodnes zachována čtyři podvalí, upravená ve skalních rozsedlinách, nad nimiž zřejmě stály dřevěné nebo hrázděné stavby. Nasvědčují tomu porůznu umístěná, často sotva znatelná lůžka trámů či přitesané stěny. Přístup na hrad dnes usnadňuje množství vytesaných schodů, jejichž značná část ale pochází až z přelomu 19. a 20. století, kdy byl hrad turisticky zpřístupňován. Takové schůdky vedou ve východním cípu skály k vyhlídce. Na západním konci masivu lze z hradu sestoupit těsnou rozsedlinou k jehlanovitému vedlejšímu skalisku, vysunutému nad údolí.
>> zurück nach schnell übersicht <<


NAUČNÁ STEZKA PŘÁTELSTVÍ
Naučná stezka přátelství Hřensko – Tři prameny (3 km) - odbočka k Pravčické bráně (5 km) - Pravčická brána a zpět (6 km) - Mezní Louka (12 km) - Mezná (14 km ) - Soutěsky (14,5 km) - přístaviště v Tiché soutěsce (15,5 km) - dolní přístaviště (16,5 km) - silnice (18,5 km) - Hřensko (19 km) To nejzajímavější, nejobdivovanější, nejnavštěvovanější a nejznámější objevíme na trase Naučné stezky přátelství. Ta nás z Hřenska povede k největšímu skalnímu mostu v Evropě – Pravčické bráně, nabídne pohled na půvabnou lidovou architekturu i romantickou projížďku Tichou Soutěskou. Výlet zahájíme v Hřensku. Můžeme vyjít od břehu Labe a podrobněji si prohlédnout pohraniční obec, považovanou za bránu do nejpůvabnější oblasti Českého Švýcarska. Chceme-li ušetřit nějaký ten krok, vyplatí se zaparkovat v horní části Hřenska u hotelu Klepáč. Vyrazíme po červené turistické značce, stoupající společně se silnicí směrem k Mezní Louce. Je třeba dávat pozor na motorová vozidla, některé zatáčky nejsou zcela přehledné. Vyplatí se využít autobusového spojení a dojet ke Třem pramenům. Tady konečně uhýbáme ze silnice vlevo a stále po červené značce stoupáme kamenitou lesní cestou mezi jednotlivými skalami. Z informační tabule na zastávce naučné stezky se dozvíme podrobnosti o lesích Labských pískovců, o rostlinách a kvádrových pískovcích. Opustíme příjemné údolíčko a trochu se zadýcháme při strmějším výstupu. Odbočka vede k Jeskyni českých bratří, využívané exulanty v době pobělohorské. Vracíme se zpět na značku a pokračujeme k odpočinkovému místu pod Pravčickou bránou. Nespokojíme se s pohledem „zespodu“ a vydáme se asi 0,5 km vzhůru upraveným chodníkem. Nejobdivovanější útvar celé naší oblasti je od r. 1980 uzavřen, obrovský počet návštěvníků ohrožoval jeho samotnou existenci. I tak se podíváme až k bráně a vystoupíme na okolní skalní vyhlídky. Do areálu se platí vstupné. Příjemné posezení nabízí restaurace Sokolí hnízdo, která vznikla r. 1881 rozšířením původního výčepu. Následuje vcelku pohodlný úsek tzv. Gabrielinou stezkou, zbudovanou v r. 1892. Stále sledujeme červenou značku a takřka po vrstevnici „obkreslujeme“ monumentální Křídelní stěnu a další útvary – je zajímavé, že i zcela mimo letní sezónu tady potkáme spoustu obdivovatelů této romantické trasy. Občas se potěšíme dílčími výhledy především na Růžovský vrch a pak pohodlně sestoupíme k silnici a Mezní Louce. Tady najdeme dobré zázemí – hotel, restauraci, občerstvení, prodejnu se suvenýry, kemp. Z Mezní Louky jdeme po zelené značce – asi 2 km po silnici až do malé vsi Mezná. Objevíme tady spoustu rázovitých chalup, některé z nich i novější objekty slouží jako penzióny, vesměs jsou v provozu pouze v letní sezóně. Uprostřed obce značka ostře uhýbá vlevo a velice strmě zprvu otevřeným terénem, pak lesem mezi skalami klesá do romantického údolí Kamenice, k Meznímu můstku. Přejdeme na levý břeh a pokračujeme podél proudu Kamenice k přístavišti. Stejně jako před více než 100 lety bude naším dalším dopravním prostředkem člun, naším společníkem převozník, který pohání a kormidluje plavidlo bidlem. Z jeho výkladu se dozvíme vše zajímavé o skalách, lemující potemnělý kaňon řeky. Po absolvování 960 m dlouhého úseku Tichou soutěskou vystoupíme na pravý břeh a pohodlnou cestou jdeme k silnici. Vyjdeme v blízkosti hotelu Klepáč ve Hřensku
>> zurück nach schnell übersicht <<


PANSKÁ SKÁLA(VARHANY)
Panská skála. Čedičový vrch (580 m), výrazně vystupující z náhorní plošiny u Práchně na Východním okraji Kamenického Šenova je nejznámější geologickou rezervací u nás. Pěti až šestiboké pravidelné čedičové sloupce jsou téměř svislé, až 12 m dlouhé a mají 20 - 40 cm v průměru. Celý útvar připomíná píšťaly varhan, a proto je často nazýván Varhany. Pod skálou je malé jezírko, které vzniklo v jámě po vytěžení horniny a je plněno srážkovou vodou. Na východním úpatí vrchu stojí starý kamenný sloup Panny Marie. Ze snadno dostupného vrcholu je pěkný rozhled k severu a západu na Kamenický Šenov a okolní kopce.
>> zurück nach schnell übersicht <<


POHRANIČNÍ OPEVNĚNÍ
V okolý penzionu se nacházý velké množstvý bunkrů pocházejících z období 1937-38, které zaujmou jak nadčence vojenské historie tak i běžné turisty.
>> zurück nach schnell übersicht <<


GLASHÜTTE CHŘIBSKÁ
Das Glasgewerbe hat im Lužické hory /Lausitzer Gebirge/ eine mehr als 700 Jahre andauernde Tradition. Während dieser langen Geschichte gab es Perioden, wo sich diese unauffällige Region in Nordböhmen sehr bedeutend in die Weltgeschichte dieses Gewerbes eingetragen hat. Eine intensivere Forschung wurde hier seit der Mitte der 60er Jahre von Václav Sacher aus dem Glasmuseum in Nový Bor /Haida/ durchgeführt. An seine Tätigkeit hat die junge und mittlere Generation angeknüpft. Kopf der Seite -------------------------------------------------------------------------------- Mittelalterliche Glasindustrie Das Lausitzer Gebirge war in der Periode des frühen Mittelalters, ähnlich wie andere tschechische Grenzgebirgsketten ein unbesiedelter Urwald. Dank den Holzvorräten, anwendbar als Brennstoff und als Rohstoff, wurde die Glasproduktion für die späteren Besitzer dieses Gebietes eine geeignete Art und Weise, wie man diese menschenlosen Flächen benutzen konnte. Durch das Lausitzer Gebirge zieht sich eine wichtige geologische Störung, genannt "Lausitzer Bruch", wo sich teilweise Quarzadern befinden, zerkleinerter Quarz wurde als einer der Grundrohstoffe für Glasschmelzen benutzt. Die ältesten mittelalterlichen Glasproduktionsstätten wurden also gerade in den Orten mit genügenden Rohstoffen gegründet. Nach Ausschöpfung vom Holz wurde dann eine neue Stätte etwas weiter gegründet. Eine mittelalterliche Glashütte wechselte also während einiger Jahre ihrer Existenz mehrere Lagen. Es wird vorausgesetzt, dass die Glasmacheraktivität im Lausitzer Gebirge absichtlich der späteren Dorfkolonisierung vorangegangen ist. Einige Dörfer wurden direkt auf den früher durch Hütten gerodeten Flächen gegründet, es sind Drnovec /Kleingrün/, Trávník /Kratzhort, Grosshart, Glasert/ oder Horní a Dolní Světlá /Ober- und Niederlichtenwald/. Die mittelalterlichen Produktionsstandorte der Glasmacher erscheinen auf dem Gebiet unter der Verwaltung des Stammes von Ronnau, später ihres Zweiges Berka von Lipá (von Dubá). Dadurch wird der mögliche Zusammenhang der Anfänge der späteren Glasproduktion gerade mit diesem bedeutenden böhmischen Stamm angedeutet. Dem Stamm von Ronnau gehörten in dieser Zeit umfangreiche Gebiete von Nordböhmen bis tief nach Süden, einschließlich der Gebiete, die sich in heutigem Deutschland befinden. Die Glasmacheraktivität wurde aber bisher nur auf der tschechischen Seite des Lausitzer Gebirges und in seiner Umgebung nachgewiesen. Auf der sächsischen Seite, wo das Lausitzer Gebirge die Bezeichnung Zittauer Gebirge trägt, fehlen aber Beweise über die mittelalterliche Glasmachertätigkeit, obwohl sie hier vorausgesetzt wird. Eine Forschung wurde hier bisher nicht durchgeführt. Die ältesten Standorte der Glasmacher wurden im Herzen des Lausitzer Gebirges gefunden, auf südlichem Bergfuß von Bouřný /Friedrichsberg/, 703 m ü.d.M. und auf östlichem Bergfuß des Hügels Velký Buk /Groß Buchberg/, 735 m ü.d.M., in der Nähe des Einzelhofes Nová Huť /Neuhütte/, südlich von der Gemeinde Svor /Röhrsdorf/. Sie werden um 1250 datiert. Heute handelt es sich um die ältesten bekannten Standorte der Glasmacher in der Tschechischen Republik. Um 1300 werden andere Standorte datiert, in dem Tal südlich von der Gemeinde Lesné /Innonzenzidorf/ unter Pěnkavčí vrch /Finkenkoppe/, 792 m ü.d.M. Ein anderes Produktionsgebiet aus dieser und jüngerer Zeitperiode befand sich in der Umgebung der Gemeinden Dolní a Horní Světlá /Nieder- und Oberlichtenwald/. Aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts sind bekannt die Standorte in Doubice /Daubitz/ und seiner Umgebung in dem westlichen Teil des Lausitzer Gebirges, die traditionell als Vorläufer der heutigen Glashütte in Horní Chřibská /Ober Kreibitz/ bezeichnet werden, die für die älteste Hütte im Betrieb in Mitteleuropa gehalten wird. Das angeführte Datum ihrer Gründung 1414 ist rein symbolisch, weil wir das genaue Datum nicht kennen. Die mittelalterlichen Hütten standen auch in weiteren Gemeinden, z.B. Trávník /Glasert/, Drnovec /Kleingrün/, Kytlice /Kittlitz/, früher Falknov /Falkenau/, weiter dann in der Gemeinde Rozhled /Tollendorf/ unter dem Jedlová /Tannenberg/, unweit von Vlčí Hora /Wolfsberg/ oder von Rybniště /Teichstatt/ in dem südlichen Teil dieser Region. Die prosperierende Glasmacherei wurde durch die Wartenberger Fehden gegen die Oberlausitzer Sechsstädte, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts unterbrochen. Manche mittelalterlichen (und auch späteren) Glashütten werden zur Zeit immer nur noch vorausgesetzt, z.B. nach den erhaltenen Ortsnamen, indirekten Quellennotizen usw. Ihre genaue Lokalisierung im Terrain fehlt. An den Stellen der untergegangenen Hütten, z.B. in den Wäldern, Bächern oder am Ort, wo die Erdoberfläche angegriffen wird, kann man bis heute winzige Glasschmelzen finden, verschiedene Bruchstücke der angewandten oder technischen Keramik. Gerade solche Spuren können zur Entdeckung einer der bisher nicht gefundenen Glashüttenlokalität führen. Kopf der Seite -------------------------------------------------------------------------------- Rennaissance In der Rennaissance kommt es unter dem Einfluss der venezianischen Glasindustrie zur Vervollkommnung der Produktionstechniken und zur Entwicklung der Veredelungstechniken - vor allem der Malerei mit Emailfarben. Die Glashütten werden nicht zu Holzvorräten verschoben, sondern haben schon ihren festen Standort mit dem notwendigen wirtschaftlichen Hinterland. Neben der schon bestehenden Glashütte in Horní Chřibská /Ober Kreibitz/, geleitet damals von der alten Glasmeisterfamilie Friedrich wurde im Jahre 1530 eine neue Hütte von Paul Schürer in Falknov /Falkenau/, heute Kytlice /Kittlitz/ gegründet. Paul Schürer kam nach Falknov aus der sächsischen Seite des Erzgebirges aus dem Städtchen Aschberg, heute Ansprung. Er stammte aus einer Familie, die bald zu einer der berühmtesten Glasmeisterfamilien in Böhmen wurde. Einige Jahre später leitete die Glashütte unweit der Gemeinde Krompach /Krombach/ sein Bruder Georg Schürer (vor 1549). Diese Glashütten wurden seit den 70er Jahren des 16. Jahrhunderts auch zum Zentrum der Glasmalerei mit eingebrannten Emailfarben. Eine neue Unterbrechung in der Glasproduktion war der Dreißigjährige Krieg. Bald danach kommt eine neue Periode des Aufschwungs der Glasindustrie in der Zeit des Barocks. Kopf der Seite -------------------------------------------------------------------------------- Barock Das Barock bedeutete für die Glasproduktion in dem Lausitzer Gebirge eine Etappe der höchsten Blütezeit und Prosperität. Zum Schwerpunkt dieser Produktion wird aber gegenüber früheren Epochen vor allem die Glasveredelung. Neben dem Schleifen und der Malerei kommt jetzt vor allem das Gravieren zur Geltung. Die nordböhmischen Glasveredler werden in der Zeit des Barocks für ihre Qualität zu den am meisten gefragten in den böhmischen Ländern und im Ausland. Eine grundsätzliche Bedeutung für den Erfolg der Glasindustrie des Barocks in Böhmen hat aber der vervollkommnete Glashandel. Das Ausgangszentrum befand sich gerade in den Gebieten von Kamenický Šenov /Steinschönau/ und Nový Bor /Haida/, woher das Glas fast in ganz Europa exportiert wurde und woher es auch die Märkte in Übersee und im Orient eroberte. Im 17. Jahrhundert kommt es auch zur Trennung der Hüttenurproduktion von der eigenen Glasveredelung. Die Handwerker haben den Rohstoff aus den Hütten abgenommen und zu Hause verziert. Für die Bewohner der kleinen Berggemeinden mit bescheidenen Erträgen in der Landwirtschaft bedeutete es eine wichtige Quelle der Ernährung. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts werden unter Förderung der einheimischen Obrigkeit die ersten Zunftvereine der Glasveredler gegründet. In dieser Zeit verbreitet sich auch die Kenntnis der Produktion einer neuen Art der hochwertigen Glasmasse, genannt böhmisches Kristall, das gerade für die Veredelung durch Schleifen und Gravieren geeignet ist. Um 1700 erreicht das gravierte Glas aus Nordböhmen schon ein sehr hohes Niveau und seine Qualität und den Absatz hält sich während der ganzen ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Von den Glashütten des Barocks war am bedeutendsten die Rollhütte auf dem südlichen Bergfuß von Jedlová /Tannenberg/ (774 m ü.d.M.), betrieben von Johann Kaspar Kittel etwa seit 1724. Diese prosperierende Hütte unter der Leitung ihres geschickten Betreibers verhalf vor allem der Entwicklung des Glashandels. Die Glashütte ist nach dem Brand vor der Mitte des 18. Jahrhunderts untergegangen. Eine weitere Hütte in der Gemeinde Juliovka u Mařenic /Juliusthal bei Mergthal/ wurde von dem Besitzer der Herrschaft von Zákupy /Reichstadt/, Julius Franz Herzog von Sachsen-Lauenburg im Jahre 1687 an der Kreuzung der Wege zwischen Mergthal und Krompach /Krombach/ gegründet. Wie in einer der ersten wurde hier das böhmische Kristall und vielleicht auch glasgefärbtes Rubinglas eingeschmolzen. Die Hütte ist am Anfang des 18. Jahrhunderts untergegangen. Im Laufe des 18. Jahrhunderts kommt es im Hinblick auf die Tätigkeit der Glashütten zu Holzverlusten in hiesigen Wäldern , was sich in der Preiserhöhung des Holzes widerspiegelt. Die meisten Hütten gehen also in diesem Jahrhundert unter und die Produktion orientiert sich vor allem auf die Veredelung des Glases, das aus anderen Regionen Böhmens und Mährens importiert wird. Eine Ausnahme sind nur die Glashütten in Horní Chřibská /Ober Kreibitz/ und eine neu gegründete Hütte, genannt später Nová Huť /Neuhütte/. Diese wurde im Jahre 1750 von dem Glasmeister Jan Kryštof Müller innerhalb der Wälder an Stelle des heute gleichnamigen Einzelhofes, südlich von der Gemeinde Svor /Röhrsdorf/ gegründet. Nur diese zwei Hütten überlebten bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo in dieser Region der Holzmangel durch einen anderen Brennstoff, die Kohle, ersetzt wurde. Ganz eigenartig in dieser Zeit war die Organisation des Glashandels. Die bisherigen Wanderungen der Einzelpersonen wurden aufgehoben. Die reicheren Bauern und Handwerker aus den Vorgebirgsdörfern gründeten schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts Handelsvereine, s.g. Kompanien. Durch einen Vertrag gebunden organisierten und finanzierten sie effektiver den Einkauf und Transport des Rohstoffes. Sie sicherten auch seine Veredelung bei einheimischen Handwerkern, gewöhnlich nach dem Wunsch des Kunden, und später organisierten sie den Transport und Verkauf der fertigen Ware auch im Ausland. Die Handelskompanien gründeten auch Filialen, s.g. Faktorien in den meisten größeren Städten und Häfen Europas und in Übersee. Das Ausgangszentrum dieses Unternehmens waren zuerst die Dörfer in der Umgebung von Polevsko /Blottendorf/ und seit 1757 Nový Bor /Haida/, in diesem Jahr zur Stadt erhoben. Die Kompanien überlebten bis ins 19. Jahrhundert. Für diese Region und die böhmische Glasindustrie gewannen sie den Weltruf. Die Prosperität der Glasindustrie des Barocks zeigt auch die Mannigfaltigkeit der Produktionszweige. In der Mitte des 18. Jahrhunderts ist unter der Leitung von Josef, Grafen von Kinský auf seiner Herrschaft in Sloup /Bürgstein/ die Manufaktur auf die Spiegelproduktion geöffnet, die in der Qualität mit den venezianischen oder Pariser Spiegeln vergleichbar waren. Ein weiterer Zweig, der sich seit dem 18. Jahrhundert entwickelt, ist die Kronleuchterproduktion, die während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nur Lusterproduzenten aus der benachbarten Herrschaft Bürgstein übertroffen hat, sondern auch die Lustermacher aus Nordostböhmen. Die Kronleuchterproduktion überlebt in dieser Region bis heute. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kommt es aber zur Krise. Es ändert sich der Geschmack, das Interesse an graviertem Glas sinkt, es kommt zum Anstieg des englischen geschliffenen Bleiglases auf die Weltmärkte und die hiesigen Glashändler haben sich nicht rechtzeitig an diese Verhältnisse angepasst. Das sind die Hauptursachen dieser Lage. Später kommt dazu noch die napoleonische Blokade der Märkte in Übersee. Die besten Handwerker ziehen ins Ausland, die anderen produzieren meistens billiges Glas für die breitere, vor allem ländliche Bevölkerung. Nur ein Teil arbeitet an den Aufträgen des goldbemalten Milchglases für Orient. Kopf der Seite -------------------------------------------------------------------------------- Glas im 19. Jahrhundert Die Krise wird erst in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts unterbrochen, wo es nach dem Friedensvertrag 1815 zur Freimachung der Auslandsmärkte und zur neuen Konjunktur kommt. Es steigt die Vorliebe am farbigen Glas. In den böhmischen Ländern beginnt man mit der Entdeckung von neuen farbigen Glasmassen und den Veredelungstechniken zu experimentieren. Nordböhmen trägt zu diesen Innovationen vor allem dank der Persönlichkeit des Glastechnologen Friedrich Egermann (1777-1864) bei. Egermann, ausgelernter Glasmaler, hat allmählich in seinem Atelier in Polevsko /Blottendorf/, später in Nový Bor eine Reihe von Techniken entdeckt und vervollkommnet, wodurch er zur Belebung der hiesigen Glasproduktion und zur Exportstärkung beigetragen hat. Zu seinen ersten Entdeckungen im Bereich des gemalten Glases gehört mattiertes, s.g. Achatglas, kombiniert mit feiner Malerei und seit 1824 Biskuit- und Perlmuttemail. Im Jahre 1818 wird in die Produktion auch die Gelbbeize eingeführt. In den 20er Jahren kommt Egermann mit s.g. Lithyalin - einem neuen Typ vom Farbglas, an Marmor erinnernd, das später erfolgreich auf dem ganzen Gebiet erzeugt und verziert wurde. Die bedeutendste Entdeckung war 1834 die Rotbeize. Die vor allem mit Schleifen und Gravieren dekorierte Beize wird zu einer von beliebten und charakteristischen Techniken der Region von Nový Bor. Egermanns Atelier arbeitete mit den besten Glasmalern seiner Zeit zusammen und durch sein Beispiel verhalf der Erhöhung des Niveaus des gemalten Glases in der Region von Nový Bor. Er selbst war eine anerkannte Persönlichkeit und obwohl sich seine Entdeckungen rasch verbreitet haben, gehörte seine Werkstätte in Nový Bor zu den erfolgreichsten im Land. Im 19. Jahrhundert kehrt auch die Beliebtheit des gravierten Glases zurück. Die Graveure in der Umgebung von Nový Bor und Kamenický Šenov erreichten ein ausgezeichnetes Niveau und manche feierten Erfolge auch im Ausland. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beteiligen sich dann die besten Meister an der berühmten Raffinerie des Wiener Unternehmers Ludwig Lobmeyr, die in Kamenický Šenov gegründet wurde. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wird die hiesige Produktion fortgesetzt, ohne Rücksicht auf den sich ändernden Geschmack, in den traditionellen Techniken aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie die Veredelung durch verschiedene Malertechniken, Beizen, Schleifen und Gravieren sind. Die nordböhmische Glasindustrie verliert also ihre privilegierte Stellung und den Einfluss auf die Glasindustrie in der Welt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehen erste Glasschulen. Die Glasschule, die 1856 in Kamenický Šenov gegründet wurde, wird für die älteste in Europa gehalten. Etwas später, im Jahre 1870, entsteht eine ähnliche Schule in Nový Bor, die an das untergegangene piaristische Kollegium anknüpfte, wo schon seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts die pädagogische Tätigkeit der Mitglieder des piaristischen Ordens an die Ökonomik und das Glasfach orientiert wurde. Beide Schule haben während ihrer Existenz also neue künstlerische Ansichten an das Glas erweitert und so der Orientierung der hiesigen Industrie verhalfen. In beiden Schulen wird bis heute unterrichtet. Für die Erhaltung der Glastradition in der Region sorgen die Glasmuseen in Nový Bor und Kamenický Šenov. Das Museum in Nový Bor wurde schon im Jahre 1893 aus der Sammlung der einheimischen Glasmeister und Händler gegründet. Heute kann man im Glasmuseum, das sich auf dem Platz befindet, eine reiche Sammlung von Glas sehen, das durch hiesige traditionelle Techniken veredelt wurde. Das Museum in Kamenický Šenov entstand zwischen den Weltkriegen. Es konzentriert sich auf die Dokumentation und Präsentation des geschliffenen und vor allem gravierten Glases in dieser Region und auf die Produktion der Wiener Firma Lobmeyr. Dieses Glasmuseum veranstaltet jedes zweite Jahr internationale Symposien des gravierten Glases. Kopf der Seite -------------------------------------------------------------------------------- Industrielle Expansion der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde in dieses Gebiet die Eisenbahn gebaut, die vor allem neue Möglichkeiten bei der Beheizung der Glasöfen bringt, und zwar durch Kohlevergasung. Die neuen Technologien haben die tüchtigen Unternehmen ausgenutzt und für die Deckung des Bedarfs der einheimischen Veredler wurde hier eine Reihe von neuen Glashütten gegründet. Es entsteht also ein großartiger Aufschwung der Hüttenurproduktion und der Gründung der Glashütten im Lausitzer Gebirge und seinem Vorgebirge, der erst durch die Krise in den 30er Jahren und den nachfolgenden Kriegsjahren des 20. Jahrhunderts beendet wird. Nach dem Krieg wurden viele von diesen Hütten nicht mehr erneut. Vier neue Glashütten, die gewöhnlich nach den Ehefrauen der Gründer benannnt wurden, entstanden in Falknov-Kytlice /Falkenau-Kittlitz/: 1874 die Hütte Augusta, 1893 Marie und Tereza (die in der heutigen Gemeinde Mlýny /Hillemühle/), 1900 Rudolf. Keine von diesen Hütten hat bis heute überlebt. Weitere Glashütten wurden in Kamenický Šenov gebaut. Es sind die Hütte Rückl im Jahre 1886 - heute Aktiengesellschft Severosklo, die Glashütte der Gebrüder Jílek im Jahre 1905 und 1908 die Hütte in Prácheň /Parchen/, die erste existiert bis heute. Die erste Glashütte in Nový Bor war im Jahre 1874 heute schon untergegangene Hütte Helena. Die weitere war eine Schulhütte für die Glasschule, im Betrieb seit 1910. Heute dient sie wieder für die Bedürfnisse der Schule. 1913 entsteht die Hütte Flora, die heute der Firma Egermann GmbH gehört. 1893 wurde die bis heute betriebene Hütte der Firma Rückl in Skalice u České Lípy /Langenau bei Böhmisch Leipa/ gegründet. In Polevsko /Blottendorf/ entsteht 1900 die Hütte Anna (untergegangen) und 1907 Klara, bis heute tätig. 1872 wurde die Glashütte Tereza auch in Svor /Röhrsdorf/ gegründet und im Jahre 1907 die Hütte Anna in Dolní Prysk /Unter-Preschkau/. Heute ist sie im Besitz der Firma Preciosa AG. Von den 18 Glashütten, die seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts gegründet wurden, überlebten bis 1999 nur neun, mit Ausnahme der stets arbeitenden Hütte in Horní Chřibská /Ober Kreibitz/. Kopf der Seite -------------------------------------------------------------------------------- Gegenwart Ein weiterer Schlag für die hiesige Glasindustrie nach dem zweiten Weltkrieg war die Aussiedelung der deutschen Bevölkerung, die das Abströmen von vielen qualifizierten Handwerkern und Arbeitskräften bedeutete. Die Glasgemeinden in den Bergen - traditionelle Zentren der einheimischen Veredler - wurden fast entvölkert. Ihre Prosperität ist nicht mehr zu erneuern und in der Zukunft dienen diese Gemeinden als Zentren für Erholung und Touristik. Ein Beispiel ist gerade Kytlice /Kittlitz/. Nach dem Sieg der kommunistischen Partei kommt es im Jahre 1948 zur Verstaatlichung der gebliebenen Betriebe, die in Nationalbetriebe Borské sklo Nový Bor und Luster Kamenický Šenov zusammengeschlossen wurden. Seit den 60er Jahren beginnt eine neue Entwicklung der Glasindustrie. Im Geiste der damaligen Wirtschaft wurde schon im Jahre 1967 ein Großbetrieb auf die Produktion und Veredelung des Glases Crystalex in Nový Bor erbaut und fünf Jahre später ein ähnlicher Betrieb auf die Leuchtenproduktion in Kamenický Šenov (heutige Firma Preciosa Lustry AG). Es entwickelt sich die Maschinenproduktion und seit den 70er Jahren wurde in Crystalex automatische Produktion des Trinkglases eingeführt, dessen erfolgreiche Serien bis heute hergestellt werden. Eine Prestige der hiesigen Glasindustrie bringen seit den 80er Jahren internationale Glassymposien - IGS Nový Bor, großzügig durch Crystalex organisiert. Die Ergebnisse werden in der Dauerausstellung auf dem Schloss Lemberk /Lämberg / bei Jablonné v Podještědí /Deutsch Gabel/ präsentiert. Die damalige tschechoslowakische Glasindustrie wird seit der zweiten Hälfte der 50er Jahre auf den Weltausstellungen vorgeführt. Die Erfolge erreichte das tschechoslowakische Glas z. B. auf den Ausstellungen in Mailand, auf EXPO 58 in Brüssel, in Sao Paolo in Brasilien, in Delhi in Indien, in New York und Corning in Amerika, auf EXPO 67 im kanadischen Montreal und EXPO 70 in Osaka in Japan. An jeder Exposition wurde auch das in Nový Bor von vielen bedeutenden Glaskünstlern geschaffene Glas beteiligt. Nach der Wende 1989 kommt es zu einem neuen Aufschwung des Privatunternehmens und es kommt auch zu Veränderungen in den Betriebsstrukturen. In der Umgebung von Nový Bor erscheinen wieder die Hauswerkstätten der Maler, Graveure und Schleifer, wie in den früheren Zeiten. Eine Neuheit sind kleine Schmelzöfen. Sehr modisch wird die Produktion von Repliken und Imitationen des historischen Glases. Ihre unvertretbare Rolle spielen immer beide Glasschulen mit Lehranstalten in Nový Bor und Kamenický Šenov. Es entstehen auch einige Galerien, vor allem in Nový Bor. Ein hohes gewerbliches Niveau halten die Glasstudien, vor allem die berühmte künstlerische Glashütte AJETO in naheliegendem Dorf Lindava /Lindenau /. Die Glasindustrie im Lausitzer Gebirge lebt weiter. Sie war und ist immer ein Werk von geschickten und fähigen Leuten, die diese malerische Gegend in Nordböhmen bewohnen. Wir glauben, dass es so auch weiter geht. Kopf der Seite -------------------------------------------------------------------------------- Anhang Allen Interessenten kann ich die angeführte Literatur empfehlen, größtenteils aber in tschechischer Sprache. Bemerkenswert ist vor allem die Landkarte des Lausitzer Gebirges 1:75 000 aus dem Jahre 1996 (1. Auflage), herausgegeben von Geodesia AG mit bezeichneten Lagen von allen bekannten, vorausgesetzten oder nur vermutlichen Glashütten im Lausitzer Gebirge, incl. mittelalterliche. Empfehlen kann ich auch drei Artikel von Michal Gelnar, die im landeskundlichen Sammelband Bezděz erschienen (Nr.4/1996, 6/1997, 8/1999), aus denen auch diese Arbeit schöpft. Die Artikel enthalten ein deutsches Resume. Kleinere Erwähnungen in Deutsch, bzw. Englisch kann man direkt in den Glasmuseen in Nový Bor und Kamenický Šenov gewinnen. Zum Schluss bemerke ich, dass die Vergangenheit der Glasindustrie in dieser Region bei weitem nicht abgeschlossen ist und besonders aus der Epoche des Mittelalters bis zum 18. Jahrhundert bleibt noch eine ganze Reihe von vermutlichen Standorten der untergegangenen Hütten zu entdecken. Weil man die Überreste der Glasmachertätigkeit in den Wäldern und Gemeinden des Lausitzer Gebirges fast überall finden kann, bitten wir also alle um Mitteilung von jedem Fund (s.Kontakt). Besonders wertvoll wäre eine solche Entdeckung auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands im Zittauer Gebirge, wo nach unseren Informationen noch kein Standort der mittelalterlichen Glashütte gefunden wurde, obwohl man ihn hier voraussetzen kann. An der Enthüllung der Vergangenheit dieser Region können sich auch Sie beteiligen, dank dieser modernen Form der Kommunikation. Wir begrüßen alle Mitteilungen, Fragen oder Anlässe, die zur Vervollkommnung dieser Arbeit beitragen könnten.
>> zurück nach schnell übersicht <<


STOLLEN SV. JANA EVANGELISTY
Der St. Johann-Evangelista-Stollen, der am nordwestlichen Fusse des Berges ungefähr um 1781 angelegt worden ist. Als ein sog. Erbstollen hatte er vor allem zur Bewetterung und Entwässerung zu dienen, nebenbei diente er aber auch zur Förderung. Sein Mundloch befindet sich an der ehemaligen Schmelze neben der Strasse von Jiřetín nach Rybniště. Die 440 m lange Hauptstrecke wurde in ungefähr südlicher Richtung vorgetrieben. An einigen Stellen zweigen von ihr kurze Querschläge ab, deren längster etwa 20 m misst. Etwa in der Mitte der Strecke ist ein kleiner Hohlraum, genannt "die Kapelle", von der eine zweite, etwa 90 m lange Strecke nach Südwest abzweigt. Etwa 55 m hinter der Kapelle mündet in die Hauptstrecke ein Überhau, der den Stollen mit dem St. Chritoph-Stollen verbindet und hauptsächlich der Wetterführung dient. Die Gesamtlänge aller Strecken beträgt 640 m, von denen 360 m für die Besucher zugänglich gemacht worden sind. Der St. Christoph-Stollen (Štola sv. Kryštofa) wurde im Jahre 1539 als der wichtigste der hiesigen Grubenbaue gegründet. Sein Mundloch befindet sich etwas höher am Hange, etwa 250 m südlich des Einganges in den St. Johann Evangelista-Stollen. Die Gesamtlänge der Strecken dieses Stollens ist 197 m. Die etwa 40 m lange Hauptstrecke ist 10 m vor ihrem Ende an der Stelle eines verschütteten Schachtes, der den Stollen mit der Oberfläche und einem dritten, etwa 8 m höher liegenden Stollen verband, verstürzt. Ungefähr 15 m vom Mundloch zweigt von dieser Strecke die Hauptabbaustrecke ab, die heute zum Grossteil mit Schuttblöcken gefüllt ist und nur in ihrem höchsten Teile in einem 15 m langen, nach Südwesten laufenden Teil frei ist. Am Ende der Strecke sinkt ein tonnlägiger Abbau um18 m tiefer zum Mundloch eines fast saigeren, 25 m tiefen Wetterschachtes, der in den tiefer liegenden St. Johann Evangelista-Stollen mündet. Oberhalb des Stollenmundloches zweigen zwei 10 und 27 m lange Querschläge nach Südosten ab.

Der dritte Stollen wurde etwa 8 m über dem St. Christoph-Stollen angelegt. Er reicht 17 m weit bis zu einem verschütteten Schacht, gegenwärtig ist allerdings nichts bekannt darüber, ob er sich nicht noch über diesen Schacht weiter hinaus fortsetzt. Das Mundloch dieses Stollens ist heute zugeschüttet, die trichterförmige Pinge des ehemaligen Schachtes ist an der Oberfläche deutlich zu sehen. Der letzte der heute bekannten Stollen, genannt "U císaře" ("Beim Kaiser"), befindet sich direkt in Jiřetín am Hause No. 252 in der Křížová ulice (Kreuzgasse). Weitere Spuren eines alten Bergbaues haben sich auch auf dem benachbarten Šibeniční vrch (Galgenberg), dem Tale Míšeňský důl (Meisengrund, Meissnergrund) unterhalb des Tolštejn und im Tale des Milířka-Baches (Kohlhau) südlich von Dolní Podluží (Niedergrund), in dem ein Bergbau-Lehrpfad eingerichtet wurde, erhalten.
>> zurück nach schnell übersicht <<


VLČÍ DESKA
V sedmnáctém století vytesal kdosi do kamenné desky příběh myslivce, který zabil dva vlky. Tuto desku za čas zakryla jedle, která tu vyrostla. Když ale jednou bouře strom vyvrátila, znovu se zjevil onen tajemný příběh. Potomci myslivce stále ještě v tomto kraji žili, a tak aby si oni i my mohli znovu a znovu „číst" příběh ze života jejich předka, kamennou desku obnovili. Cesta k Vlčí desce vede Kyjovským údolím, což je kaňon řeky Křinice, který proslul svou krásou.
>> zurück nach schnell übersicht <<


VÝLET DO JETŘICHOVIC
Jetrichovice sind in Herz Elbe Sandstein mit verschiedene Möglichen Ausflug. Mehr in seite http://jetrichovicko.euweb.cz oder http://www.jetrichovicko.cz/ouj/default.htm
>> zurück nach schnell übersicht <<


AUSFLUG HISTORISCH MIT DEM ZUG
Vor noch nicht allzulanger Zeit waren die Gleise im hohem Gras noch nicht einmal zu sehen und der Bahnübergang über die Europastraße E 442 war zuasphaltiert. Die fünf Kilometer lange Bahnstrecke von Böhmisch Kamnitz bergaufwärts vorbei am Schloßberg bis zur Steinschönauer Glashütten war zwar langer Zeit offiziell in Betrieb, allerdings im Wirlichkeit ein in tiefstem Schlaf versunkenes Reststück der damaligen Lokalbahnlinie „8c" Česká Kamenice (Böhmisch Kamnitz) - Česká Lípa (Böhmisch Leipa). Die kommunistischer Planer hatten den Personenverkehr zum 30.9.1979 auf der Gesamtstrecke eingestellt und die Strecke vom Steinschönau bis nach Böhmisch Leipa abbauen lassen. Auf dem Reststück verkehrten nur noch bis Oktober 1992 Übergabezüge und dann schien es vorbei zu sein. Heute, dank hunderten von Stunden, die ehrenamtlich hier die Mitglieder und Freunde des „Vereins der Lokalbahnfreunde" (Klub přátel lokálky KPL) in ihrer Freizeit erbracht haben, verkehrten auf den alten, aber längst nicht mehr rostigen Gleisen wieder Züge und laden Sie zum romantischem Ausflug in die Zeit unserer Eltern und Großeltern ein. Die Züge auf der Museumseisenbahn verkehren seit dem 21.6.1997 wieder, und im Kursbuch der Tschechischen Bahnen findet man sie unter der Strecken Nr. 901. Die Bahn führt durch eine romantische, hügelige Landschaft mit Wäldern und Wiesen an der Grenze zur Böhmischen Schweiz, zum Böhmischen Mittelgebirge und zum Lausitzer Gebirge. Züge für die Öffentlichkeit verkehren innerhalb der touristischen Saison an den im Kursbuch bekanntgegebenen Samstagen, Sonn- und Feiertagen, Sie aber auch jederzeit bei uns Sonderzüge bestellen können. Und womit Sie fahren können? Die ursprüngliche Fahrzeug-Generation vertreten hier verschiedene kleine Dampflokomotiven (z.B. 310.006 "Kaffeemühle" oder 422.025 "Arcivévoda Karel") die bei verschiedenen Sonderveranstaltungen verkehren. Als am meisten verbreitetes Fahrzeug der Nachkriegszeit auf den Böhmischen Lokalbahnen war ein roter Dieseltriebwagen der Baureihe M 131.1, bekannt unter dem Spitznamen "Hurvínek", ausgestattet mit Holzbänken, einem massiven Tatra Motor und Schaltgetriebe das eher an einen LKW als an einen Schienenbus erinnert. Unsere Triebwagen mit den Betriebsnummern M 131.1441 und M 131.1477, Baujahr 1955, verkehren in der Sommerferien an jedem Wochenende. In unmittelbarer Nähe der Bahnstrecke befinden sich zahlreiche markierte Wanderwege und eine ganze Reihe von Natur- und Kulturdenkmälern. Unter anderem, können Sie die Burgruine mit einem Aussichtsturm auf dem Schloßberg, das Glashütten Museum Steinschönau oder die Felsen „Panská skála" die wie eine Kirchenorgel aussehen besuchen. Das Feuerwehrmuseum Nový Oldřichov, mit einer der größten Sammlungen (im europäischer Maßstab) der Feuerwehrtechnik und Ausrüstung ist sehr sehenswert. Auch zwei Freibäder befinden sind in der Nähe. In ca. 30 Min vom Museumsbahnhof Steinschönau aus erreichen Sie zu Fuß alle der aufgeführten Sehenswürdigkeiten. An einigen Tagen (Dampzugtage im Sommer) verkehrt sogar ein historischer Omnibus dorthin. Und wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie es mir einer Spende oder Kauf einer Symbolischer Eisenbahnschwelle (15,-DM) auf das deutsche Konto Nr.:3941705, bei der Deutscher Bank 24 Worms, BLZ:545 700 24 tun (bitte Zweck und Ihre Anschrift angeben). Sie bekommen dann auch eine Urkunde für Ihre Schwelle zugeschickt. Vielen Dank dafür! Oder kommen Sie vorbei und fahren Sie mit unserem Zug. Auch der Kauf einer Fahrkarte ist eine gewisse Spende für uns. Bahnhofsnamen: Děčín hl.n. = Bodenbach, Děčín východ = Tetschen ob. Bf., Benešov nad Ploučnicí = Bensen, Česká Kamenice = Böhmisch Kamnitz, Kamenický Šenov = Steinschönau
>> zurück nach schnell übersicht <<

AUSFLUG NACH PREBISCHTOR
Pravcice Tor /Pravcicka brana/ Pravcice-Tor (Pravcicka brana) – das bekannteste und am meisten bewunderte Felsgebilde der Böhmischen Schweiz, das grösste natürliche Felsentor in Europa. Es steht in den Jetrichovice-Wänden unweit von der Staatsgrenze mit Deutschland auf dem eingeengten sw. Ende des Felsenrückens. Es entstand in den Quadersandsteien der Turonzeit durch die Millionen Jahre dauernde Verwitterung der Sandsteinkörner in dem weniger widerstandsfähigen Massivteil. Der Boden des Pravcice-Tors liegt in der Seehöhe von 415 m, seine Breite am boden ist 26,5 m, die Öffnungshöhe 16 m, der obere Teil des Bogens ist 21 m über dem Boden, die Bogenbreite 7-8 m und die Minimalstärke 3 m. Der Aufsieg auf das eigentliche Pravcice-tor ist seit 1980 zu, weil die Felsenbrücke durch eine grosse Besucherzahl bedroht wurde. Damit zu einer weiteren Beschädigung dieses unikaten Naturschutzdenkmals nicht kommen könnte, wurde der Sandsteinblock mit einer speziellen Mischung mit Harzzusatz befestigt. Zugänglich sind aber alle Felsenaussichten in der unmittelbaren Torumgebung, von denen es einen schönen Blick auf einige Dominanten in dem tschechischen und sächsischen Teil des Sandsteingebiets gibt. In einer von den Felsenhöhlen in der Nähe des Pravčice-Tors soll der legendäre Eremit Prebisch verweilt haben, nach dem die Deutschen diese Lokalität Prebischtor benennen. In den Anfängen der Touristik konnte man für den aussflug zum Pravčice-Tor Maultiere oder eine Trägergruppe engagieren. Schon 1826 wurde hier eine Schenke erbaut, die 1881 von einem tapfer situirten Hotel Skalni hnizdo (Felsennes) ersetzt wurde, das fast an den Sandsteinfelsen angeklebt wurde. In das Felsenareal muss man den Eintritt bezahlen. Pokud se chcete dozvědět více o tomto přírodním úkazu, je tu pro vás tato stránka: http://www.pbrana.cz
>> zurück nach schnell übersicht <<


AUSFLUGNACH AUSSICHTSTURM JEDLOVÁ
Die mächtige Phonolithkuppe Jedlová (Tannenberg, 774 m) ist der nach dem Luž (Lausche) und dem Pěnkavčí vrch (Finkenkoppe) dritthöchste Berg des Lužické hory-Gebirges (Lausitzer Gebirge). Sie hat ihren Namen nach dem undurchdringlichen Tannenwald, der sie noch im Jahre 1890 bedeckte. Heute wachsen hier keine Tannen mehr und die Wald-Überreste auf dem Gipfel sind stark von Industrie-Immissionen und den Schipisten an seinem Nordostabhange beschädigt. Das Schisportareal befindet sich in der Gemeinde Rozhled (Tollendorf). Der untere Teil des Berges besteht aus Kreidesandsteinen, die hier früher als Bausteine gebrochen worden sind. Der grosse Sandsteinbruch ist bereits auf einem Karte der Wälder aus dem Jahre 1860 eingezeichnet und an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftigte der Steinmetzmeister Stephan Winkler bis zu 100 Arbeiter. Aus dem hier gebrochenen, sehr guten Sandstein wurde der Grossteil der Steintreppen und geschmückten Tür- und Fensterstöcke der älteren Häuser in der Umgebung von Jiřetín (St. Georgental) hergestellt, und angeblich wurde er auch nach Sachsen ausgeführt. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts war das Steinbrechen schon eingestellt und der verlassene Steinbruch wurde allmählich vom Wald überwachsen. An der Bruchwand in der Nähe eines der Eingänge in den Bruch ist bis heute ein Mädchenporträt zu erkennen, das hier wahrscheinlich einer der Steinmetzen eingehaut hat. Gegenwärtig ist der Boden des Bruches mit seinen Terrassen, Steinhalden und seichten Vertiefungen ein für einige seltene Pflanzen und Tiere geeigneter Standort. Auf schattigen Stellen kommt der Rippenfarn und die Tannen-Teufelsklaue vor, im feuchten moorigen Boden wächst der geschützte Sumpfporst und der Rundblättrige Sonnentau. Von selteneren Tierarten kommen hier die Erdkröte, der Grasfrosch, der Moorfrosch, der Teichmolch, der Gebirgsmolch vor, sonnenbestrahlte Stellen sucht gern die Kreuzotter und die Waldeidechse auf. Jedlová wurde als eine der schönsten Rundsichten des Lužické hory (Lausitzer Gebirge) berühmt. Die Besucher des Aussichtsturmes können die einzigartige Rundsicht auf das Panorama des Lužické hory (Lausitzer Gebirge), der Sächsisch-Böhmischen Schweiz, des Šluknvsko (Schluckenauer Ländchen) und auf die deutsche Lausitz auskosten. Im guten Wetter sieht man auch noch den Ještěd (Jeschken), Kozákov, Trosky, Bezděz (Bösig), Říp (Georgsberg) und den Děčínský Sněžník (Hoher Schneeberg), aber auch den weiter entfernten Kamm des Krušné hory (Erzgebirge), das České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge) mit dem Hazmburk (Hasenburg) und dem Milešovka (Milleschauer), die Hochfläche des Jizerské hory (Isergebirge) und den höchsten Gipfel Böhmens, die Sněžka (Schneekoppe) sehen. Weniger grossartige Aussichten kann man z. B. von der ehemaligen Terrasse am Start der Abfahrtspiste oder von dem rot markierten, der Höhenlinie parallelen Weg am Nordwestabhange des Berges möglich. Aus den historischen Nachrichten erfahren wir, dass im September 1779 im Rahmen seiner Inspektionsreise durch Nordböhmen auch Josef II. den Berg besuchte. Zum touristischen Anziehungspunkt wurde der Jedlová-Berg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Jahre 1887 markierten die Mitglieder des St. Georgentaler Gebirgsvereins für das nördlichste Böhmen den Wanderweg von Jiřetín (St. Georgental) auf den Gipfel des Berges und bauten 1888 an seinem Ostabhange eine Schutzhütte. Im gleichen Jahre schlug der Obmann dieses Gebirgsvereines Josef Menzel vor, auf dem waldbewachsenen Gipfel einen Aussichtsturm zu bauen. Sein Vorschlag wurde mit Begeisterung aufgenommen unter anderem auch deswegen, weil eine ganze Reihe der benachbarten Sektionen bereits ihren Aussichtsturm hatten. Mit dem Bau war auch Fürst Ferdinand Kinsky, der Besitzer der Herrschaft Česká Kamenice (Böhmisch Kamnitz), der ausserdem schon eine gute Erfahrung mit der Eröffnung eines Aussichtsturmes auf dem Studenec (Kaltenberg) hatte, einverstanden. Der Bau des grossartigen steinernen Turmes nach einem Projekt des Baumeisters Stoy aus Varnsdorf (Warnsdorf) wurde im September 1890 begonnen. Zum Mauerwerk wurde der anstehende Phonolith verwendet, nur zu den Gesimsen und Fensterrahmen wurden Ziegel hergeführt. Noch vor dem Winter gelang es den Maurern, den steinernen kreisförmigen Unterbau mit den Bögen fertigzustellen, auf dem im Laufe des folgenden Frühlings ein vierstufiger zylindrischer Turm mit der Aussichtsplattform in der Höhe von 23 m aufgebaut wurde. Über dem zinnengeschmückten Umgange erhob sich noch ein 6 m hohes Türmchen, das den Ausgang der Treppe verdeckte und dabei die schöne Form des Turmes abschloss. In seinem Gipfel brannte eine Luzerne, die zu einem Leuchtturm für die ganze Umgegend wurde. Der Aussichtsturm wurde feierlich am 14. September 1891 eröffnet, aber schon zwei Monate früher wurde das benachbarte Restaurant eröffnet, das Fürst Ferdinand Kinsky auf eigene Kosten neben dem Turm bauen liess. Das Haus hatte 10 Fremdenzimmer, eine touristische Unterkunft und einen grossen Saal, in dem sogar eine Orgel installiert war. Der Jedlová-Gipfel war bis in den Zweiten Weltkrieg ein bedeutendes und beliebtes Ausflugsziel. Im Jahre 1943 verliessen aber die letzten Einwohner das Restaurant und die verlassenen Bauten begannen zu verfallen. Seit dem Ende der 60er Jahre, als die Treppe im Turme einstürzte, war der Aussichtturm nicht mehr zugänglich und alle späteren Rekonstruktionsversuche blieben lange ohne Aussicht auf Erfolg. Erst im Oktober 1992 wurde ein Vertrag abgeschlossen mit der Baufirma Josef Krejčí aus Rumburk, die noch im Herbst dieses Jahres die Rekonstruktionsarbeiten einleitete. Unterstützt vom Gemeindeamt von Jiřetín und mit finanziellen Beihilfen der Städte und Gemeinden der Umgebung wurde der Aussichtsturm nach den erhaltenen alten Plänen neu hergestellt und konnte am 3. Juli 1993 zum zweiten Male feierlich eröffnet werden. Auf die Öffnung des benachbarten Restaurants, dessen Rekonstruktion vollständig in der Regie des Ehepaares Krejčí blieb, mussten die Besucher bis zum 18. August 1995 warten. Vor dem Restaurant befindet sich ein Denkmal des deutschen Dichters Friedrich Schiller (1759-1805), den die Mitglieder des Gebirgsvereines für das nördlichste Böhmen zue Erinnerung an die hundertste Wiederkehr des Todestages des Dichters errichteten. Das Denkmal, das feierlich am 25. Juni 1905 enthüllt wurde, besteht aus 19 Stücken der für die Städte und Gemeinden, deren touristische Vereine sich am Aufbaue beteiligt hatten, charakterstischen Gesteine. In den grössten Block, der aus Šluknov (Schluckenau) stammt, war ein Bronzeoval mit einer Widmung eingesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde allerdings das Porträt des Dichters entfernt und das Denkmal wurde einigemale zerstört. Erst im Jahre 1996 wurde eine vollständige Rekonstrution durchgeführt, bei der das Denkmal mit einem neuen Medaillon aus Marmor mit Schillers Porträt und der Kopie der ursprünglichen Gedenktafel ausgestattet wurde. Das renovierte Denkmal wurde am 21. September 1996 feierlich enthüllt. Unweit des Denkmales befindet sich ein verdeckter Brunnen, der früher die einzige Wasserquelle für die hiesige Restauration war. Im Oktober 1981 wurde neben dem Aussichtsturm das eiserne Gerüst eines Fernsehturmes und im Juli 1997 am Rande des Gipfelplateaus eine 49 m hohe Stahlkonstruktion eines neuen Radiokommunikationsturmes errichtet; beide haben leider die typische Silhuette des Jedlová-Berges stark beeinträchtigt. Hier können sie sich einige historische Ansichtkarten des Jedlová-Berges ansehen.
>> zurück nach schnell übersicht <<


AUSFLUGNACH AUSSICHTSTURM STUDENEC
Eine sehr auffallende, breite kegelförmige Basaltkuppe (736 m), die westlichste Dominante des Lausitzer Gebirges. Seine Nord- und Westlehnen fallen steil in das Tal des Studený potok (Kalter Bach) und des Dorfes Studený (Kaltenbach) hinab, auf den südlichen und südwestlichen Hängen sind unter dem Gipfel ausgedehnte Schuttfelder, auf denen seltene Moos- und Farnarten wachsen. Der Name des Berges ist abgeleitet von einer ungewöhnlich kalten Quelle im Sattel über Líska (Hasel). Der Gipfel der Kuppe steht unter dem Namen "Studený vrch" unter Naturschutz zum Schutze der ursprünglichen, für das Lausitzer Gebirge charakteristischen Waldgesellschaften. Der Gipfel mit seinen Schuttfeldern ist mit einem dünnen Buchen-Hochwald bedeckt, in niedrigeren Lagen gesellen sich Bergahorn, an feuchteren Stellen auch Eschen, seltener Ulmen und Spitzahorn dazu. Im Krautunterwuchs kommen Farngewächse, Ausdauerndes Bingelkraut, Weisse und Zwiebel-Zahnwurz, Ausdauerndes Silberblatt (Mondviole) und Fingerhut, häufig auch Springkraut und Waldmeister vor. Auf dem Berge und in seiner Umgebung halten sich Gemsen auf, die am Anfange des 20. Jahrhunderts unweit von hier ausgesetzt worden sind. Auf den südlichen und westlichen Lehnen des Berges kam es am 19. und 20. 7. 1757 zu Kämpfen zwischen Abteilungen der österreichischen und der nach der Schlacht bei Kolín flüchtenden preussischen Armeen. Der Studenec bildete wegen seiner günstigen Lage einen wichtigen Stützpunkt der ältesten Triangulierung Böhmens; diese seine Bedeutung wurde lange Zeit durch einen Denkstein mit eingemeisselter Inschrift: "Monumentum astronomico-geometricum" dokumentiert. Im 19. Jahrhundert gehörte der Berg zur Herrschaft des Geschlechtes Kinsky, die sehr auf eine Belebung ihrer Besitztümer Wert legten. Im Jahre 1854 liess hier Fürst Ferdinand Kinský einen hölzernen Aussichtsturm bauen, der bis 1865 der Öffentlichkeit diente, dann aber wegen Baufälligkeit abgerissen werden musste. Der Bau eines neuen Aussichtsturmes wurde von der Tetschener Abteilung des Gebirgsvereines für die Böhmische Schweiz initiiert und von der Prager Maschinenbau-Aktiengesellschaft durchgeführt. Der Bau wurde im Frühjahr 1888 begonnen und schon am 18. Juni konnte der 16,3 m hohe Aussichtsturm feierlich eröffnet werden. Im Jahre 1893 liess Ferdinand Kinský neben dem Turm ein Sommerrestaurant aus Holz errichten, das den Besuchern Stärkung und Unterkunft gewährte. Die Restauration diente der Öffentlichkeit bis in die 50. Jahre des 20. Jahrhunderts, brannte dann aus und auch der weiter nicht instandgehaltene Aussichtsturm fiel dem allmählichen Verfall anheim. Heute steht er zwar noch, aber der Aufstieg auf ihn ist äusserst gefährlich. Durch die Korrosion wurde die Statik des Bauwerkes gestört, viele Stufen sind zu Staub zerfallen und die Aussichtsplattform besteht fast nicht mehr. In der Nähe des Turmes befinden sich die Überreste der Restauration. Vom Aussichtsturm konnte man einen wunderbaren Rundblick geniessen, heute sind nur sehr begrenzte Aussichten von den Rändern der Schuttfelder möglich. Am Jahresbeginn 1995 wurden von der Gesellschaft Amici Decini (Freunde Tetschens) Verhandlungen zur Rettung des Aussichtsturmes eingeleitet. Gegen eine Rekonstruktion des Turmes sprach sich unter anderem auch die Verwaltung des Landschaftsschutzgebietes Lausitzer Gebirge aus und nach einem Entscheid des Bezirksausschusses Děčín sollte der Turm bis spätestens am 30. Mai 1996 abgerissen werden. Einen Tag vor dem Beginn des Abrisses hat aber das Kulturministerium der ČR und das Staatliche Institut für Denkmalschutz den Abriss verhindert, weil die Fachgutachten den Turm als ein einzigartiges technisches Denkmal bezeichnen. Das Schicksal des weiter verfallenden 110 Jahre alten Aussichtsturms ist trotzdem immer noch ungewiss. Hier können sie sich eine historische Ansichtskarte von Studenec ansehen.
>> zurück nach schnell übersicht <<Copyright@2007 Tomáš Burzal